آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / علوم انسانی / اقتصاد / دانلودپایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلودپایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲۰۸ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۶۱ | قیمت : ۱۰۰۰ تومان

۱- مقدمه:

تكامل ساختارپولي ومالي اقتصادهايي كه عصر انقلاب  صنعتي را پشت سرگذاشته اند و درروايتي خود در اين شكل بخشيدن به اين تحول چنان دست داشته اند كه امروز آنها را كشورهاي صنعتي مي ناميم ، با توجه به نيازها يي بوده  كه  در جريان تغيير شكل اين اقتصادها  پديد  آمده است.اگرچه بسياري ازاين ساختارها ، به صورت اوليه ، در اغلب كشورهاي جهان وجود داشته است . اما آنچه شكل امروزي  اين ساختارها را ايجاد كرده مسيري  است كه اقتصادهاي  توسعه يافته در جريان گذر از شكلي ساده به شكلي پيچيده و پيشتاز، آن را پيموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظيفه دارد بازاري  براي خريد  و فروش انواع  سهام و اوراق بهادار پديد آورد تا واحدهاي خصوصي و دولت بتوانند سرمايه لازم را از اين طريق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنين بازاري بايد به صورت رقابت كامل عمل كند و از درجه تخصص بالايي برخوردار باشد .

ازعمده ترين استفاده كنندگان اطلاعات شركتهاي سهامي دربورس ، سرمايه  گذاران بالقوه در سهام شركتها ميباشند ، به دست آوردن اطلاعات كافي جهت استفاده كنندگان فوق معمولا از كانال بورس اوراق بهادار انجام ميشود. تصميم گيري سرمايه گذاران بالقوه اساسا به خريد سهام شركت مربوط مي شود و اين تصميمات ممكن است بر مبناي عوامل زير باشد:

  • سود سهامي كه سرمـايـه گذاران در آينده دريافت خواهند نمود كي، به چه ميزان ، و به چه نحوي خواهد بود، به عبارت ديگر، سود سهام مزبور در چه تاريخي و به چه مبلغي به صورت نقد يا غير نقد پرداخت خواهد شد
  • در زمان فروش ســهام خريداري شده ، حاصل ازفروش آن  چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزيع پول نقد يا ساير داراييها بين سهامداران يك شركت سهامي است.توزيع سود سهام، فراهم كننده بازده سرمايه گذاري سهامداران است. متداولترين نوع سود سهام براي سهام عادي ، توزيع به شكل نقدي  ، غيرنقدي و سهمي مي باشد.شركتها زماني سود نقدي توزيع ميكنند كه سود تحصيل شده داشته باشند وهمچنين وجوه نقد مورد نياز براي توزيع سود نيز كافي باشد تا شركت بتواند سود نقدي پرداخت نمايد . از نظر تئوري  تاثير توزيع سود به شكل نقدي در قيمت سهام  ، قيمت سهام بايد به اندازه توزيع سود نقدي كاهش يابد . پرداخت سود سهام موجب كاهش داراييها و همچنين كاهش حقوق صاحبان سهام ميگردد و ارزش شركت به همان اندازه كاهش مي يابد .

در اين تحقيق سعي خواهد شد كه از طريق تجزيه و تحليل روابط بين سود تقسيمي مصــوب مجمع شركتهاي پذيرفته شده  در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران  و همچنين روابط  بين  سود تقسيمي پرداخت شده به سهامداران با قيمت سهام شركتهاي مزبور و همچنين به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي پرداخته شود.

۲- کلیات :

  گاهی چنین استدلال می شود که سود شرکت ، آنگونه که حسابداران محاسبه می کنند ، نمی تواند عامل تعیین کننده ارزش سهام باشد . همانگونه که میدانید با تغییر شیوه  محاسبه موجودی کالا ، استهلاک و ثبت درآمد ، به راحتی می توان میزان سود شرکت را تغییر داد . بنابراین مدیران می توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند . حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به اینکه سود شرکت بوسیله حسابداران قابل دستکاری است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت تغییر می یابد ، آیا سود سود شرکت می تواند ارزش اقتصادی داشته باشد یا خیر؟در مورد سودی که حسابداران برای شرکت محاسبه میکنند، این مسئله مطرح است که شرکت نمی تواند با این سود صورتحسابهای خود را پرداخت یا دارایی هایی را خریداری کند . انجام چنین کارهایی به پول نقد نیاز دارد . به همین ترتیب ، سهامداران نمی توانند سود مورد گزارش را خرج کنند که به عنوان سود تقسیمی به آنها پرداخت شده است .(در اینجا سود تقسیمی شامل پولهایی که در سایه فروش سهم بدست               می آید نیز می شود ).از اینرو میتوان استدلال کرد که سود شرکت نمی تواند رقم با اهمیتی باشد .

حال این پرسش مطرح میشود که از دیدگاه تئوریک ، چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی و ریسکهای مربوطه می تواند تعیین کننده قیمت سهام باشد، در حالیکه سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیادی نشان میدهند ؟ شاید ساده ترین پاسخ این باشد که سود مورد گزارش و سود تقسیمی ، به سهامدارا ن کمک میکند تا بتوانند بر اساس آن ، جریان سود تقسیمی آینده را پیش بینی نمایند .

 در این تحقیق به بررسی رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام پرداخته میشود . بعبارت دیگر تأثیر اعلان سود حسابداری و پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام مطالعه خواهد شد . در این بررسی به این نکته نیز توجه میشود که آیا سهامداران و یا سرمایه گذاران ، اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اعلان سود بدست مي آورند و این رقم از ارقام حسابداری میتواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری این دسته از استفاده کنندگان از گزارشهای مالی باشد  .

فهرست مطالب دانلودپایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول

۲-۱- تعريف موضوع

۱-۱- مقدمه

۳-۱- اهميت تحقيق

۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع

۵-۱- سوابق مربوط

۶-۱- فرضيات تحقيق

۷-۱- قلمرو مكاني تحقيق

۸-۱- قلمرو زماني تحقيق

۹-۱- روش تحقيق

۱۰-۱- ساختار تحقيق

فصل دوم

۱-۲- مقدمه

۲-۲- كليات

۳-۲- بازار سرمايه در ايران

۴-۲- مزاياي وجود بورس اواق بهادار

۱- از ديدگاه كلان

۲- از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس

۳- از نظر سرمايه گذاران

۵-۲- سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات

۶-۲- استفاده كنندگان صورتهاي مالي

۷-۲- هدفهاي گزارشگري مالي

۸-۲- انتخاب نظريه سود

۹-۲- استدلال انتخاب نظريه سود

۱۰-۲- مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود

۱۱-۲- سود تحققي و سود غير تحققي

۱۲-۲- فوايد سود براي سرمايه گذاران

۱۳-۲- حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام

۱۴-۲- تحليل سود

۱۵-۲- پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري

۱۶-۲- قيمتها و سودها

۱۷-۲- ويژگي بازار حقيقي و كامل

۱۸-۲- ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند

۱۹-۲- مروري بر تحقيقات انجام شده ذر رابطه با سود-قيمت

فصل سوم

۱-۳- مقدمه

۲-۳- انواع روشهاي تحقيق

۳-۳- مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي

۴-۳- مراحل پژوهش علمي در تحقيق

۱- تعيين هدف

۲- جمع آوري داده ها

۳- تجزيه و تحليل داده ها

۴- بيان يافته ها

۵-۳- فرضيات تحقيق

۶-۳- تئوري فرضيه تحقيق

۷-۳- جامعه آماري

۸-۳- نمونه و نمونه گيري

۱۰-۳- آماره تست فرضيات

۹-۳- نحوه جمع آوري داده ها و روشها و تكنيكهاي آماري و محاسبات آنها

۱۱-۳- ضريب تشخيص (ضريب تعيين)

۱۲-۳- محاسبه ضريب رگرسيون

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه

۲-۴- تجزيه و تحليل يافته ها

۳-۴- ضريب تعيين

۴-۴- محاسبه ضرايب رگرسيون و معادله خط آنها

۵-۴- بررسي همبستگي بين قيمت و سود نقدي

۱- ضريب همبستگي

۲- نتايج آزمون فرض

۳- ضريب تعيين

۴- محاسبات مربوط به ضراب رگرسيون

فصل پنجم

۱-۵- خلاصه تحقيق

۲-۵- ارزيابي نتايج آزمون فرض

۵-۵- توصيه براي تحقيقات آتي

۴-۵- پيشنهادات

۳-۵- محدوديت هاي تحقيق

[purchase_link id=”474″ style=”button” color=”blue” text=”پرداخت آنلاین”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *