آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / دانلود پایان نامه.سيستم هزينه‌يابي برمبناي.فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

دانلود پایان نامه.سيستم هزينه‌يابي برمبناي.فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱۹۳ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۴ | قیمت : ۵۴۰۰ تومان

 

چكيده:

سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم انجام گرفته است كه پس از بررسي و تجزيه و تحليل روش موجود بهاي تمام شده آن كارخانه و تشخيص نقاط ضعف و قوت آن به تبيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سيستم ABC شناسايي گرديده است.همانطور كه از موضوع تحقيق برمي‌آيد، محقق بدنبال تعيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك بوده و براي اينكار در قلمرو زماني سال مالي ۸۳-۸۴ شركت مذكور، صورتهاي مالي و اطلاعات مالي مربوط به آن دوره را مورد بررسي قرار داده و پس از شناخت سيستم حاكم بر شركت و نحوه گردش عمليات حسابداري آن و شناسايي مراكز فعاليت عمده و تلفيق منطقي اين فعاليتها، نهايتاً ۱۳ فعاليت را بعنوان زيربناي سيستم ABC شناسايي كرده و محركهاي هزينه هركدام از اين فعاليتها را انتخاب كرده است.

نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان داد، كه استفاده از سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت نه تنها باعث تخصيص هرچه دقيق‌تر هزينه‌هاي سربار مي‌شود بلكه باعث مي‌گردد كه مديران داخلي شركتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ريزي و كنترل توليد تصميمات بهتري را اتخاذ نموده و شركت را در كسب سود ياري نمايند.

۱-۱ مقدمه:

تغيير و تحولات ايجاد شده در شرايط دروني و بيروني كاركرد بنگاههاي اقتصادي و سازمانها و تاثير عواملي نظير تشديد روند رقابت، اهميت يافتن، اعمال مديريت فعاليتها و حياتي بودن پاسخگوئي به نياز مشتريان از طريق تلفيق مناسب كيفيت و سود مورد انتظار، مسئوليت و نقش سيستمهاي هزينه‌يابي را بطور ريشه‌اي دگرگون كرده است.نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان مي‌دهد كه هر دو گروه تهيه كنندگان و استفاده كنندگان از اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده محصولات، از سيستمهاي فعلي هزينه‌يابي ناراضي بوده و روش تخصيص هزينه‌هاي سربار كارخانه به محصولات نيز به نحوي موثر در ايجاد اين نارضايتي مديران موثر است. بهرحال، اغلب مديران توجه دارند، كه برآورد و پيش‌بيني هزينه‌هاي بلندمدت شامل تخصيص هزينه‌هاي سربار به بهاي تمام شده محصولات، عمل مفيد و قابل قبولي است كه مي‌تواند انجام دهند.سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، نتيجه تلاش حسابداران مديريت، براي فراهم نمودن نيازهاي جديد اطلاعاتي در عصر اطلاعات و شناخت فعاليتهاي داراي ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعاليتهاي بي‌ارزش و همچنين افزايش دقت هزينه‌يابي است. اين سيستم علاوه بر اندازه‌گيري صحيح بهاي تمام شده، قادر به ارائة اطلاعات مفيدي در مورد عملكرد فرآيندهاي كسب و كار سازمان است.فراهم نمودن اطلاعات غير مالي فعاليتها در كنار اطلاعات مالي موجب شده است كه سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت به عنوان ابزار قدرتمندي در جهت بهبود كسب و كار سازمانها مورد استفاده قرار گيرد. اين سيستم بعلت دارا بودن مزايايي مانند: توانائي تمركز بر مشتريان، شناخت فرصتها، استقرار اقتصادي و تشويق اصلاحات قادر است بسياري از نيازهاي شركتهاي رده جهاني را به لحاظ تقويت موقعيت رقابتي، دستيابي به خشنودي پايدار مشتريان و كسب سود مورد انتظار برآورده كند.هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) ادعا مي‌كند محصولات و خدمات توليد شده، مستقيما مصرف كننده منابع نيست، بلكه مصرف كننده فعاليتهاست. از اين نظر هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، سيستم تسهيم هزينه بر مبناي رسيدگي و تحقيق است، به نحوي كه از طريق تجزيه و تحليل واحد اقتصادي و فرآيندهاي مورد عمل، محركهاي هزينه شناسايي مي‌شود.

۲-۱ بيان مساله:

در توسعه پايدار اقتصادي، ايجاد نظامهاي صنعتي، رونق هر چه بيشتر بانكداري، بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در توليد، موجب شد كه يك تخصص به تنهايي نتواند امور يك موسسه بزرگ را اداره نمايد و اين امر نياز به سيستم حسابداري كاملتري را افزايش داد. همزمان و همراه با تحول و تكامل ابزارها و شيوه‌هاي توليد، در سالهاي بعدي روشها و شيوه‌هاي هزينه‌يابي پيشرفته‌اي ابداع و بكار گرفته شده كه هزينه عمليات را بدرستي شناسائي، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي نموده و بدين ترتيب بهاي تمام شده محصولات و خدمات را با دقتي قابل قبول تر تعيين كند.اطلاعاتي كه توسط حسابداران صنعتي فراهم شده،مديران موسسات را قادر مي‌سازد كه عمليات مختلف و هزينه‌ها را كنترل، عملكرد مديران اجرايي و سرپرستان فعاليت‌هاي مختلف را بدرستي ارزيابي و برنامه‌هاي آتي فعاليتهاي توليدي موسسه را با دقت بيشتر تهيه نمايد.

(مصطفي علي مددي، ۱۳۸۲)

حسابداري بهاي تمام شده را مي‌توان به عنوان بازوي مديريت جهت برنامه‌ريزي و كنترل عمليات و فعاليتهاي اقتصادي سازمان تلقي نمود. در حقيقت اطلاعات بهاي تمام شده، مديريت را به ابزاري جهت برنامه‌ريزي، كنترل و ارزيابي عمليات مجهز مي‌نمايد. اين اطلاعات در مرحله كنترل به ارزيابي نتايج و بازدهي ناشي از فعاليتهاي گذشته و در مرحله برنامه ريزي جهت بودجه نمودن هزينه‌هاي آتي يا پيش‌بيني هزينه‌هاي مربوط به مواد، حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌هاي توليد، مديريت را ياري مي‌دهند.سيستم حسابداري صنعتي در ايران علي‌رغم گذشت بيش از ۵۰ سال از ورود حسابداري به شكل امروزي تا به حال نتوانسته است در صنايع، استقرار يابد. و اين مساله به حدي است كه شركتها براي محاسبه بهاي تمام شده از نرخ يگانه‌اي استفاده مي‌نمايد و با توجه به اين كه تصميم‌گيران نياز به اطلاعات مربوط و با اهميت جهت تصميم‌گيري در خصوص تعيين قيمت فروش محصولات خود دارند، بررسي و تحقيق در حوزه حسابداري مديريت يا تاكيد بر روشهاي هزينه‌يابي مي‌تواند اطلاعات سودمند و مربوط‌تري جهت تصميم‌گيري فراهم نمايد.

C)  اراك) (Copy)
دانلود پایان نامه.سيستم هزينه‌يابي برمبناي.فعاليت (ABC)

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك)

چكيده ۱

فصل اول: كليات ۲

۱-۱ مقدمه  ۳

۲-۱ بيان مساله ۸

۳-۱ انگيزه‌هاي انتخاب موضوع تحقيق  ۹

۴-۱ اهداف تحقيق  ۱۰

۵-۱ اهميت موضوع تحقيق ۱۰

۶-۱ سوالات اصلي تحقيق  ۱۱

۷-۱ فرضيه‌هاي تحقيق  ۱۱

۸-۱ نوآوري تحقيق   ۱۱

۹-۱ تعاريف عملياتي۱۲

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

قسمت اول: مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده و انواع سيستم‌هاي حسابداري

۱-۲ حسابداري بهاي تمام شده

۲-۲ اهميت بهاي تمام شده و اقلام تشكيل دهنده آن

۳-۲ نقش اطلاعات حسابداري در تصميم‌گيري

۴-۲ بخششهاي سيستم حسابداري بهاي تمام شده

۵-۲ عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده

۶-۲ ماهيت حسابداري بهاي تمام شده

۷-۲ عناصر تشكيل دهنده بهاي تمام شده

۸-۲ سيستمهاي هزينه‌يابي

۹-۲ سيستمهاي هزينه‌يابي سنتي

۱۰-۲ سيستمهاي هزينه‌يابي سفارش كار

۱۱-۲ سيستمهاي هزينه‌يابي مرحله‌اي

۱۲-۲ هزينه‌يابي محصولات مشترك و فرعي

۱۳-۲ هزينه‌يابي بر مبناي هدف

قسمت دوم: هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC و انواع سيستم‌هاي هزينه يابي برمبناي فعاليت۵۵                         

۱۴-۲ مقدمه

۱۵-۲ نقش و اهميت هزينه سربار در توليد

۱۶-۲ حسابداري مديريت

۱۷-۲ رويكردهاي حسابداري مديريت

۱۸-۲ هدفهاي حسابداري مديريت

۱۹-۲ تفاوتهاي اساسي بين حسابداري مديريت و حسابداري مالي

۲۰-۲ روابط بين حسابداري مالي، سيستم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت

۲۱-۲ طبقه‌بندي هزينه‌ها

۲۲-۲ هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)

۲۳-۲ كاربرد استفاده از سيستم ABC

۲۴-۲ مناسب‌ترين زمان كاربرد سيستم ABC

۲۵-۲ سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مقايسه با سيستم سنتي

۲۶-۲ مديريت بر مبناي فعاليت

۲۷-۲ نسل‌هاي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت

۲۸-۲ هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت بر مبناي زمان

۲۹-۲ قيمت‌گذاري برمبناي فعاليت                    

۳۰-۲ بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت                   

قسمت سوم: ويژگي‌هاي صنايع آلومينيوم و كاربرد هزينه‌يابي برمبناي فعاليت

۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقيق

۳۰-۲ شماي ارتباطي سيستم بهاي تمام شده با ساير سيستمهاي اطلاعاتي

۳۱-۲ فرآيند توليد در شركت

۳۲-۲ مراحل توليد

۳۳-۲ پروسه توليد

۳۴-۲ روش محاسبه بهاي تمام شده

۳۵-۲ بهاي تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳             

۳۶-۲ طراحي و پياده‌سازي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت

۳۷-۲ مقايسه پياده‌سازي و نصب

۳۸-۲ تعيين فعاليتها

۳۹-۲ تعيين محركهاي فعاليت

۴۰-۲ تخصيص هزينه‌ها

۴۱-۲ مقايسه هزينه سربار محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC

۴۲-۲ مقايسه بهاي تمام شده محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC

قسمت چهارم: تحقيقات انجام شده

۴۳-۲ پيشينه تحقيق

فصل سوم: متدولوژي تحقيق

۱-۳ مقدمه

۲-۳ روش تحقيق

۳-۳ ابزار تحقيق

۴-۳ فرضيه‌هاي تحقيق

۵-۳ قلمرو تحقيق

۶-۳ داده‌هاي تحقيق

۷-۳ متغيرهاي تحقيق

۸-۳ روش جمع‌آوري داده‌ها

۹-۳ روش تحليل داده‌ها                           

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق

۱-۴ مقدمه

۲-۴ آزمون فرضيه‌ها

۳-۴ فرضيه اصلي اول

۴-۴ فرضيه اصلي دوم

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۲-۵ نتيجه‌گيري كلي

۳-۵ پيشنهادات حاصل از تحقيق

۴-۵ ساير پيشنهادات

۵-۵ پيشنهاد براي تحقيقات آينده

۶-۵ محدوديتهاي تحقيق

پيوست

منابع و مأخذ

http://

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۵۴

مقطع: کارشناسی

قیمت : ۵۴۰۰تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *