آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / پزشکی / بهداشت / دانلود پایان نامه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

دانلود پایان نامه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴٫۳۹ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۷۷ | قیمت : ۱۰۰۰ تومان

چكيده :

زمينه : طي چند دهة اخير به اهميت بيماري‌هاي پريودنتال به عنوان عفونتي مزمن با تاثيرات سيستميك بسيار  پرداخته شده است. يكي از مكانيسم‌هاي مطرح در زمينة چگونگي بروز عوارض سيستميك بيماريهاي پريودنتال، ايجاد تغييرات سرولوژيك در عوامل التهابي و انعقادي مرتبط با آترواسكلروز عروق قلبي و مغزي است. براي تأييد قطعي نقش پريودونتيت در بروز چنين تغييرات سرمي، ارزيابي نوسانات سطح مدياتورهاي التهابي به دنبال درمان پريودنتال منطقي خواهد بود. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي CRP، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته انجام گرفت.

مواد و روشها : اين مطالعه cross – sectional يكسو كور، بر روي ۳۲ بيمار مبتلا به پريودنتيت پيشرفته انجام گرديد. اين بيماران همگي از سلامت كامل برخوردار بوده و سابقة مصرف آنتي بيوتيكها و هر گونه درمان پريودنتال را ظرف ۳ ماه گذشته نداشتند، BMI بيماران بين ۲۷-۲۰ همسو گرديده و وجود حداقل ۱۵% نواحي با عمق پروب بيش از ۵ ميلي متر در همة بيماران الزامي بود. كلية پارامترهاي پريودنتال قبل و ۴ ماه بعد از درمان اندازه گيري شد و براي كلية بيماران درمان فاز I طي سه جلسه همراه با lavage محلول ۱/۰ درصد كلرهگزيدين انجام گرديد. بيماران طي دو مرحله قبل و ۴ ماه پس از مداخله درماني تحت آزمايشهاي Hs- CRP ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش لكوسيتي قرار گرفتند.

نتايج : در اين بررسي كاهش معني داري در سطح سرمي CRP با ميانگين كاهشي معادل mg/l 609/0 و شمارش لوكوسيتي و نوتروفيل‌ها به ترتيب با ميانگين كاهشي معادل  و مشاهده شد. سطح سرمي فيبرينوژن عليرغم كاهش مختصر معني دار نبود. كليه پارامترهاي پريودنتال بهبودي معني داري نسبت به قبل از درمان نشان دادند. از درصد پاكت‌هاي ۶-۴ ميلي متر بيش از ۵۰% و پاكتهاي  ميلي متر ۷۴% كاسته شد. تغييرات مشابهي در سطح چسبندگي كلينيكي حاصل آمد.

نتيجه گيري : اين مطالعه نشان داد كه درمان فاز يك پريودنتال در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته علاوه بر بهبود پارامترهاي كلينيكي با كاهش سطح سرمي CRP، شمارش لوكوسيتي و نوتروفيل‌ها همراه است. تغييرات مشابهي در سطح سرمي فيبرينوژن ولي بدون اختلاف معني دار آماري، حاصل گرديد. بدين ترتيب مي‌توان عنوان نمود كه درمان پريودنتال سبب كاهش بار  التهابي سيستميك در بيماران مي‌گردد.

مقدمه :

طي نيم قرن گذشته محققين بر اين باور بودند كه بيماري پريودنتال به پريودنشيوم مارجينال محدود بوده و ميكروارگانيسم هاي پريودنتال عامل بروز پيامد هاي سيستميك مهمي در افراد سالم نمي باشند.(۱)

در حالي كه شواهد اخير از افزايش سطح سرمي C-reactive protein (CRP)   ، هيپرفيبرينوژنمي ،لكوسيتوز متوسط و نيز افزايش سطح سرمي IL1[1]  وIL6   [۲] در مبتلايان به پريودنتيت شديد در مقايسه با افراد سالم گروه كنترل گواهي داده اند .(۱۷)

آنچه از نظريه نقش سيستميك پاسخ التهابي ناشي از بيماري پريودنتال در افراد به ظاهر سالم حمايت مي نمايد توسط سه گروه مشاهدات بدست آمده است .(۲۴)

  • بيماري پريودنتال در ارتباط با افزايش خطر حوادث قلبي عروقي ، زايمانهاي زودرس با نوزادان زير وزن طبيعي تولد و عدم دستيابي به كنترل مطلوب قند خون در ديابتيك هاي نوع دوم شناخته شده است .
  • بيماري پريودنتال به اندازه ساير عفونت هاي مزمن در ارتباط با حوادث قلبي – عروقي حائز اهميت نشان داده شده است .
  • مدل هاي تجربي گواه ضخيم شدن لايه داخلي عروق كاروتيد و تاخير در رشد جنين در مبتلايان به عفونتهاي پريودنتال بوده اند .

يكي از چندين مكانيسم شرح داده شده براي مشاهدات فوق آزاد سازي مديا تورهايي همچون CRP,  IL6,   [۳] TNFα  در مبتلايان به بيماري پريودنتال بداخل گردش خون مي باشد .

چنين پاسخي مي تواند توسط عفونت موضعي يا تخريب التهابي نسوج پريودنتال و يا توسط انتشار سيستميك باكتريها يا توكسين و محصولات آنها رخ دهد . (۲۴)

از آنجايي كه افزايش سطح سرمي CRP   مي تواند به عنوان نشانگري با ارزش خطر تنگي عروق كرونر  را پيش بيني نموده و نيز فيبرينوژن ،  TNFα    و  IL6     به عنوان ساير پروتئين هاي فاز حاد طي روند بيماري پريودنتال سطح افزايش يافته سرمي را نشان مي دهند ، براي تائيد قطعي نقش پريودنتيت در بروز چنين تغييرات سرمي ارزيابي نوسانات سطح مديا تورهاي التهابي به دنبال درمان پريودنتال منطقي خواهد بود .بدين ترتيب نقش درمانهاي پريودنتال نه تنها از نقطه نظر بهبود شرايط سيستم دنداني و پريودنشيوم ، بهبود كيفيت زندگي و افزايش اعتماد به نفس بيماران در برقراري ارتباطات اجتماعي ،  بلكه از ديدگاه كاهش ريسك بيماريهاي تهديد كننده حيات ، همچون آترواسكلروزيس ، حوادث قلبي – عروقي و سكته هاي مغزي مي تواند مطرح گردد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

فصل اول : مقدمه و معرفي ۱

مقدمه ۲

سلامت دهان و دندان و سلامت عمومي ۳

بيماريهاي پريودنتال ۴

ماركرهاي التهابي  ۷

پروتئين فيبرينوژن پلاسما ۱۰

مكانيسم‌ افزايش ماركرهاي التهابي ۱۲

ماركرهاي التهابي و بيماري‌هاي سيستميك ۱۴

گلبولهاي سفيد خون ۱۷

CRP و بيماري پريودنتال ۱۹

شستشوي (irrigation) بالاي لثه‌اي و زير لثه‌اي ۲۲

  • شستشوي پاكت‌ها در مطب ۲۲
  • كارآيي (efficacy) 22
  • نتايج كلينيكي و ميكروبيولوژيكي ۲۴
  • كاربرد موضعي مواد ضد ميكروبي ۲۶

فصل دوم : مروري بر مقالات ۳۴

فصل سوم : روش تحقيق۴۸

اصول انتخاب بيماران ۴۹

معاينات كلينيكي و پريودنتال ۵۰

روش درمان ۵۱

معاينات پاراكلينيكي و آزمايشگاهي ۵۲

محاسبة حجم نمونه، تعداد آن و تفسير آماري داده‌ها   ۵۳

فصل چهارم : نتايج ۵۸

فصل پنجم : بحث ۷۲

بحث ۷۳

نتيجه گيري ۷۶

فهرست منابع۷۷

 [purchase_link id=”433″ style=”button” color=”blue” text=”پرداخت آنلاین”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *