آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۷۲۴ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۹۳ | قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان

چیکیده

اخلاق حرفه­ای به عنوان یکی از ویژگی­های سرمایه­ی انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان است اخلاق گرایی می­تواند وسیله­ای برای رشد معنوی افراد باشد. چرا که انسان معنوی نمی­تواند اخلاقی زندگی نکند هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه در حوزه های سازمانی نیز مورد توجه است و علاوه بر حوزه های روانشناختی وارد سایر حوزه های علوم انسانی از جمله مدیریت شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق حرفه­ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان­های دولتی شهرستان مشهد بود، پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری طبقه­ای سه ناحیه آموزش و پرورش انتخاب و از طریق جدول مورگان تعداد ۱۱۸ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه­ای و هوش معنوی استفاده شد که پایایی پرسشنامه اخلاق حرفه ای۷۷/۰و پرسشنامه هوش معنوی از پایایی ۷۸ /۰ برخوردار است و داده­های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه­ای و هوش معنوی رابطه وجود دارد. همچنین از بین ابعاد هوش معنوی سه بعد تفکر کلی و انتقادی، سجایای اخلاقی و خود آگاهی و عشق با اخلاق حرفه­ای رابطه معنی­داری داشته و بین توانایی مقابله با مشکلات و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری دیده نشد.

مقدمه

از یک منظر اخلاق مجموعه­ای از ارزش­ها و قوانین است که درست یا نادرست را مشخص می کند، رفتار مورد پذیرش و مردود را تعریف می­کند. از منظری جامع­تر، اخلاق شامل؛ تمیز بین درست و نادرست، تعریف مباحث در قالب واژه­های معنوی و  بکارگیری اصول معنوی برای یک وضعیت، می­باشد.اصول معنوی قوانینی کلی هستند که رفتار مورد قبول را تجویز می­کنند. آن­ها برای جامعه اهمیت زیادی دارند و به وسیله­ی تصمیمات افراد قدرتمند نمی­توان آن­ها را ایجاد و یا تغییر داد. اصول معنوی بر پایه­ی خواست جمعی یا سنت­ها استقرار می­یابند. اصول معنوی و ارزش­ها تشکیل دهندگان اصلی اخلاق
می­باشند.

تعریف اخلاق به صورت مشخص و و رایج بسیار مشکل است. دانشمند دیگری اخلاق را این گونه تعریف می­کند:

اخلاق؛ منشور اصول و ارزش­هایی است که رفتار یک فرد یا گروه را با توجه به این که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است، هدایت می­کند. (گیوریان و پروانه، ۱۳۸۸، ص۳۱) اخلاق حرفه­ای شاخه­ای از دانش اخلاق است که به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسایل اخلاقی آن پرداخته و نشان دهنده میزان صداقت، شرافت، وظیفه شناسی، احسا س مسئولیت، خودشناسی و خودباوری هر صنف است. (متولی حقی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۷۴)

بیان مساله

ما در عصری زندگی می کنیم که تنظیم روابط اجتماعی براساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق العاده پیدا کرده زندگی و آسایش و حرمت شخصی هر یک از مابیش از پیش در گرو آن قرار داردکه اصول اخلاقی را تا چه حد رعایت کنیم در بسیاری از عرصه های نوین کار و زندگی اگر انسان نخواهد به احکام اخلاق وفادار بماند هیچ نیرویی برای بازداری آن ها از تجاوز به حقوق دیگران وجود ندارد.اخلاق حرفه ای از آن دسته اصطلاحاتی است که تعریف منطقی ندارد بلکه در هر شغل و کسب و کاری افراد تعریف خاصی از اخلاق حرفه ای دارند. اخلاق حرفه ای مجموعه ای از هنجارهاست که از صاحبان مشاغل انتظار رعایت آن می رود یعنی از آن ها انتظار می رود که علاوه بررعایت اخلاق عمومی یک سری از ارزش­ها را که مخصوص شغل آن­هاست رعایت کنند مثلا از معلم انتظار دلسوزی، از وکیل انتظار امانتداری، از پزشک انتظار رازداری و از فروشنده انتظار صداقت داریم(عزیزی، ۱۳۸۵).اولین وظیفه­ی اخلاق حرفه ای، رشد وتوسعه قوانین بر پایه­ی اخلاق در شغل مورد نظر است. در همین راستا و نظر به ضرورت تدوین مولفه­های رفتار حرفه­ای برای سامان بخشیدن به اصول و ضوابط رفتار حرفه­ای، رست (۱۹۸۳) به ارائه چارچوبی برای درک رفتار اخلاقی پرداخت از نظر او انجام هر نوع رفتاری است که منجر به رفاه دیگران شود. او رفتار اخلاقی را متشکل از چهار جزء می­داند که باید توسط افراد قبل از ورودشان به یک عمل ارادی در مورد یک عمل اخلاقی نتیجه بخش مد نظر قرار گیرد. این چهار مولفه عبارتند از: ۱- حساسیت اخلاقی( فرایند تشخیص موقعیت) ۲-استدلال اخلاقی(انتخاب بهترین حالت و گزینه) ۳-تصمیم برای اجرای راه حل­های اخلاقی( توجه به گزینه اخلاقی­تر و رعایت آن­ها در عمل) ۴- انجام عمل اخلاقی(تثبیت عمل اخلاقی و اینکه شخص باید عمل اخلاقی را واقعا انجام دهد). براین اساس به مجموعه­ای از کنش و واکنش­های اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمان­ها یا مجامع حرفه­ای مقرر می شود تا مطلوب­ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه­ای فراهم آورد، اخلاق حرفه­ای گویند این اخلاق در بر گیرنده مجموعه­ای از احکام ارزشی، تکالیف، رفتار و سلوک و دستورهای برای اجرای آن­هاست (شهرکی واحد و دیگران، ۱۳۸۸).

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۳

۱-۳ – اهمیت و ضرورت مسأله ۸

۱-۴- اهداف تحقیق ۱۱

۱-۶- فرضیات تحقیق۱۱

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی۱۲

فصل دوم: پیشینه نظری

۲-۱ مقدمه۱۶

۲-۲- تعریف اخلاق۱۷

۲-۳- قدمت اخلاق۱۹

۲-۴- علم اخلاق۲۰

۲-۵- فلسفله اخلاق۲۱

۲-۶- چرا اخلاق۲۲

۲-۷- اخلاق نردبان یا سرسره ۲۴

۲-۸ – ماهیت شخصی اخلاق۲۵

۲-۹- انواع فرهنگهای اخلاقی۲۹

۲-۹-۱- فرهنگ اخلاق حرفهای۲۹

۲-۹-۲- فرهنگ اخلاقی مراقبتی۲۹

۲-۹-۳-  فرهنگی اخلاقی مقرراتی۳۰

۲-۹-۴- فرهنگ اخلاقی ابزاری۳۰

۲-۹-۵- فرهنگ اخلاقی کارایی مدار۳۰

۲-۹-۶- فرهنگ اخلاقی مستقل۳۰

۲-۹-۷- فرهنگ اخلاقی اسلامی۳۰

۲-۱۰- سه گام در نهادینه سازی اخلاق۳۳

۲-۱۱- الگوی نهادینه سازی اخلاق۳۴

۲-۱۲- جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان۳۵

۲-۱۳-  مدیریت اخلاق در سازمان۳۶

۲-۱۴- فواید مدیریت اخلاق در محیط کار۳۷

۲-۱۵- تدابیر ساختاری در مدیریت اخلاق۳۸

۲-۱۶-  کارکردهای مدیریت اخلاق۳۹

۲-۱۶-۱- تدوین سند جامع اخلاقی سازمان۴۰

۲-۱۶-۲- تدوین برنامه های عملیاتی اخلاق سازمان۴۰

۲-۱۶-۳-  سازماندهی همه فعالیت های معطوف به اخلاق سازمان۴۱

۲-۱۶-۴- یادگیری۴۱

۲-۱۶-۵- نظارت و ارزیابی۴۱

۲-۱۶-۶- انگیزش۴۲

۲-۱۷- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان۴۲

۲-۱۸- سازمان های اخلاقی، سازمان های پیش بینی پذیر۴۶

۲-۱۹- نقش قوانین اخلاقی دراخلاق سازمانی۴۷

۲-۲۰- تداخل اخلاق شخصی، شغلی و سازمانی۴۸

۲-۲۱- سطوح سیستم اخلاقی۵۰

۲-۲۱- ۱- سطح اجتماعی۵۰

۲-۲۱-۲- سطح قانونی۵۰

۲-۲۱-۳  -سطح سازمانی۵۱

۲-۲۱-۴- سطح فردی۵۱

۲-۲۲- سه مدل رایج اخلاق۵۲

۲-۲۲-۱ مدل منفعت طلبی۵۳

۲-۲۲-۲ مدل حقوقی۵۴

۲-۲۲-۳- مدل عدالت۵۶

۲-۲۲-۳-۱- اصل عدالت توزیعی۵۷

۲-۲۲-۳-۲- اصل جوانمردی۵۷

۲-۲۲-۳-۳- اصل تکلیف طبیعی یا فطری۵۸

۲-۲۳- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمان۵۸

۲-۲۳-۱- آغازگرایی۵۹

۲-۲۳-۲- نظریهی فردگرایی۶۰

۲-۲۳-۳- نظریهی فضیلت گرایی۶۰

۲-۲۴- ازتئوری تا عمل۶۲

۲-۲۵- تحویل نگری پرآسیب ترین آثار در اخلاق سازمان۶۳

۲-۲۵-۱- ابعاد تحویل نگری در اخلاق سازمان۶۴

۲-۲۶- اصول اخلاقی در سازمان۶۶

۲-۲۷- اخلاق حرفه ای۸۱

۲-۲۸- اصول اخلاق حرفهای۸۳

۲-۲۹- اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان۸۸

۲-۳۰- ارزشهای اصول اخلاق حرفه ای۹۱

۲-۳۱- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای۹۳

۲-۳۱-۱- استقرار سیستم های کنترل اخلاقی۹۴

۲-۳۱-۲- توسعه ی منشور اخلاقی سازمانی۹۵

۲-۳۲ اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای۹۸

۲-۳۳- هوش۱۰۰

۲-۳۴- هوش معنوی۱۰۱

۲-۳۵- توصيف معنويت۱۰۵

۲-۳۶- اسلام و معنویت۱۰۷

۲-۳۷- مؤلفه هاي هوش معنوي در اسلام۱۰۸

۲-۳۸- ارائه الگويي ساده براي ارتباط انواع هوش۱۱۰

۲-۳۹- ویژگی های هوش معنوی از نظر سانتوس۱۱۳

۲-۴۰- مهارت های هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورت۱۱۴

۲-۴۱- بروس ليچفيلد مشخصات هوش معنوي را چنين مطرح مي کند۱۱۵

۲-۴۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه ایمونز۱۱۶

۲-۴۳-  امرام و درایر نیز هفت مؤلفه برای هوش معنوی مطرح كردند۱۱۷

۲-۴۴- اجزاء هوش معنوی۱۱۸

۲-۴۵- رشد هوش معنوی۱۲۳

۲-۴۶- توسعه هوش معنوی۱۲۶

۲-۴۷-  اندازه‌گیری هوش معنوی۱۲۷

۲-۴۸- هوش معنوی و آگاهی متعالی۱۲۸

۲-۴۹- نقش آگاهی فردی در ابراز هوش معنوی۱۳۰

۲-۵۰- آگاهی از وجود الهی و رابطه آن با هوش معنوی۱۳۱

۲-۵۱- هوش معنوی و تصویر بزرگتر۱۳۴

۲-۵۲- ایمان، امید و عشق سه ویژگی اصلی انسان های معنوی۱۳۴

۲-۵۴- ده عامل که در ترکیب با یکدیگر هوش معنوی را شکل می دهد۱۳۸

۲-۵۵- برخي کاربردهاي هوش معنوي  در زندگي روزمره۱۴۰

۲-۵۶- هوش معنوي و سلامت روان۱۴۰

۲-۵۷-  کاربرد هوش معنوي در محيط کار۱۴۲

۲-۵۸- هوش معنوی، معنویت، مدیریت و رهبری۱۴۳

۲-۵۹ – پیشینه تحقیقات۱۴۴

۲-۶۰- مدل نظری پژوهش۱۴۸

فصل سوّم: روش انجام پژوهش

۳-۱ مقدمه۱۵۱

۳-۲- روش پژوهش۱۵۱

۳-۳ جامعه آماری۱۵۲

۳-۴ نمونه و روش تعیین حجم نمونه۱۵۲

۳-۵- ابزار گرد آوری داده ها ۱۵۳

۳-۶- پایایی ابزار پژوهش۱۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- بخش اول: اطلاعات جمعیت شناختی۱۵۷

۴-۲- بخش دوم: توصیف متغیرهای پژوهش۱۵۹

۴-۳- آزمون فرضیه ها ۱۶۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

۵-۱- مقدمه۱۶۸

۵-۲- بررسی سئوالات۱۷۰

۵-۳- فرضیه ها۱۷۳

۵-۴- بحث و نتیجه گیری۱۷۷

۵-۵- پیشنهادات۱۸۰

۵-۶- محدودیت های تحقیق۱۸۱

منابع ۱۸۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *