آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / دانلود پایان نامه بررسی وضعیت موجود عملکرد کارکنان جهاد دانشگاهی و ارائه الگوی مطلوب عملکرد در راستای بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت موجود عملکرد کارکنان جهاد دانشگاهی و ارائه الگوی مطلوب عملکرد در راستای بهبود عملکرد

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۸۱۸مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۱ | قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت موجود عملکرد کارکنان جهاد دانشگاهی خراسان شمالی  و ارائه الگوی مطلوب می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- کاربردی می باشد جامعه آماری تحقیق ۸۰ نفر بودند که همه آنها به دلیل تعداد کم افراد انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی شامل کتب، جهت گردآوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۷۱ گویه می­باشد استفاده شده که به منظور تایید روایی پرسشنامه از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آزمون کرونباخ استفاده شده است و میزان آن ۹۰/۰ بدست آمد جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و از روش آمار استنباطی و آزمون t-test تک نمونه ای، تحلیل عاملی و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت موجود جهاد دانشگاهی از لحاظ مولفه های عملکرد کارکنان با وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد و  طبق نتیجه ای که از آزمون فریدمن و تحلیل عاملی بدست آمد بهترین مولفه­ ها از نظر کارکنان جهاد دانشگاهی، شاخص­های ارزیابی، استاندارد عملکرد، اهداف ارزیابی و نتایج حاصل از ارزیابی است و دوره ارزیابی پایین ترین رتبه را از نظر کارکنان دارا می باشد.

مقدمه

نیروی انسانی به عنوان اصلی­ترین و بزرگترین سرمایه یک سازمان، جامعه و یک کشور محسوب می­شود و اهمیت آن به حدی است که از آن به عنوان عامل استراتژیک نام برده می­شود به همین دلیل از دیر باز کشورها و سازمان­ها بر روی این نیروی با ارزش سرمایه­گذاری کرده و سعی در شکوفا کردن آن دارند. امروزه همگان بر این ادعا اذعان دارند که عامل اصلی رشد و پیشرفت سریع کشورهایی از قبیل آلمان، ژاپن و کره پس از جنگ جهانی دوم، نیروی انسانی بوده است که با سرمایه­گذاری و بهسازی آن توانستند به مراحل بالایی از رشد و پیشرفت برسند. آموزش و بهسازی نیروی انسانی باعث بینش و بصیرت عمیق تر، دانش و معرفت بالاتر و مهارتهای بیشتر کارکنان در اجرای وظایف و مسئولیت­های شغلی می­شود، در نتیجه موجب نیل به هدفهای سازمانی با کارایی و اثر بخشی بیشتر می­گردد. بهسازی نیروی انسانی متضمن وجود سیستمی است تا عملکرد کارکنان را مورد ارزیابی قرار دهد. ارزیابی عملکرد یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی است که در سازمانها با صرف وقت و هزینه انجام می­شود و از نتایج آن در سایر وظایف مدیریت منابع انسانی از جمله حقوق و دستمزد، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقا استفاده می­گردد (یزدان شناس، ۱۳۷۹: ۴).در عصر کنونی که شاهد گستردگی انتظارات جامعه از دانشگاه­ها و افزایش تغییرات محیطی ناشی از پیچیدگی و پویایی محیط می­باشیم، دانشگاه­ها از سویی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت  فعالیت­های خود و از سوی دیگر به منظور پیاده سازی استراتژی­های خود نیازمند استقرار سیستم نظارت و ارزیابی هستند چرا که فقدان نظام ارزیابی در دانشگاه به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی دانشگاه تلقی می­گردد لذا بهبود مستمر عملکرد به عنوان تنها راه حفظ وبقا دانشگاه­ها اولین و   مهم­ترین نتیجه ارزیابی عملکرد می­باشد زیرا بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و بدون شناسایی چالشهای پیش روی دانشگاه­ها و کسب بازخورد و شناسایی مواردی که به بهبودی جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. بنابراین نهادینه کردن تفکر بهبود مستمر در دانشگاه از طریق بهره­گیری از ارزیابی­های مداوم ، مقایسه عملکرد خود با دیگران و الگوبرداری از تجارب دانشگاه­های موفق، هدف اصلی دانشگاه از استقرار نظام ارزیابی و نظارت می­باشد (زارع و بختیاری،۱۳۹۱:۱۶).

بیان مساله

عنصر تغيير و وجود بي ثباتيها و سازنده هاي ناشناخته جهان و همزماني گسترش دامنه و ابعاد جوامع بر دامنه پيچيدگي و تنوع سازمانها و برتعاملات محيطي آنها افزوده است. تعداد و تكثر بيش از حد سازمانها، دوام و بقاي آنها در دنياي متغير كنوني را به چالشي اساسي بدل نموده و در اين ميان نيز نظام آموزش عالي ايران با توجه به گستردگي اثر گذاري بر فرايند­هاي اجتماعي و كاركردهاي مختلف از اين امر مستثني نبوده است. در  ۲۰ سال گذشته دو موضوع در آموزش عالي برتر و پاسخگو مطرح بوده است، اولين موضوع توجه به افزايش خدمات در دانشگاه و ديگري برنامه­ريزي و پاسخ گويي و ارزيابي عملكرد مناسب است (فرانك[۱]، ۲۰۰۸: ۴۹۹).امروزه این واقعیت، ملموس و مشهود است که هر فردی در فرایند سازمانی باید بر حسب قابلیت­ها و توانایی­های بالفعل در جایگاه واقعی خود واقع شود و به طور مستمر با ارزیابیهای گوناگون مورد سنجش قرار گیرد بدین گونه است که می­توان جهت نیل به اهداف تعیین شده شغلی و بهبود وضعیت نیروی انسانی و آگاهی از نارسایی­ها و رفع کاستی­ها، گام­های موثری برداشت. بنابراین استقرار یک سیستم مدیریت صحیح در هر سازمان و ایجاد تسهیلات اولیه استفاده از ابزارهای منطقی برای مدیران، جهت کنترل کمیت وکیفیت کار در زمینه­های مختلف، از جمله مسائل مهمی است که در اداره کردن هر سازمان به عنوان شالوده و زیر بنای کار مورد بحث قرار می­گیرد. کاربرد این ابزارها و ایجاد زمینه مناسب برای تحقق بخشیدن به روش­های مختلف و انطباق آن با نیازهای واقعی سازمان، مدیران را قادر خواهد ساخت تا از منابع موجود در جهت افزایش کارایی و بالا بردن عملکرد کارکنان، بیشترین استفاده را به عمل آورند (سید جوادین، ۱۳۸۱: ۱۲۵).

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی وضعیت موجود عملکرد کارکنان جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی و ارائه الگوی مطلوب عملکرد در راستای بهبود عملکرد

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بيان مسأله ۴

۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰

۱-۴-۱- هدف اصلي۱۰

۱-۴-۲- اهداف فرعي۱۰

۱-۵- فرضيه‏هاي تحقيق ۱۰

۱-۵-۱- فرضيه اصلي۱۰

۱-۵-۲- فرضيات فرعي۱۰

۱-۶- متغیرهای پژوهش۱۱

۱-۷- تعريف واژه­ها و اصطلاحات (به صورت نظري و عملياتي) ۱۱

۱-۷-۱- تعاريف نظري۱۱

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی۱۲

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱- مقدمه۱۵

۲-۲- مبانی نظری ارزشيابي عملكرد۱۶

۲-۲-۱- تعاریف ارزشیابی عملکرد ۱۶

۲-۲-۲- تاریخچه ارزیابی عملکرد۱۸

۲-۲-۳- اهميت و ضرورت ارزشيابي عملکرد کارکنان سازمان­ها ۲۱

۲-۲-۴- معيارهاي ارزيابي عملکرد۲۴

۲-۲-۵- فرآیند ارزیابی عملکرد۲۶

۲-۲-۶- ویژگی‌های لازم برای ارزیابی‌كننده۲۹

۲-۲-۷- مبارزه با مشکلات ارزیابی۳۰

۲-۲-۸- نظریات مرتبط با ارزشیابی عملکرد۳۰

۲-۲-۸-۱- نظریه ارزشیابی مستقیم  عملکرد کارکنان۳۰

۲-۲-۸-۲- نظریه ارزشیابی جمعی عملکرد کارکنان۳۱

۲-۲-۸-۳- دیدگاهای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد۳۲

۲-۲-۸-۴- مدل­ها و الگوهاي سيستم ارزيابي عملکرد ۳۴

۲-۲-۸-۵- ابعاد عملکرد مطلوب۳۸

۲-۲-۸-۶- استاندارد عملکرد۳۹

۲-۲-۸-۷- اهداف ارزشيابي عملكرد۴۰

۲-۲-۸-۸- شاخص­های ارزیابی۴۲

۲-۲-۸-۹- دوره و زمان ارزیابی۴۲

۲-۲-۸-۱۰- استفاده از نتایج ارزیابی۴۲

۲-۲-۸-۱۱- ابعاد بهبود عملکرد۴۳

۲-۲-۹- انگيزش۴۳

۲-۲-۱۰- رضايت شغلى ۴۴

۲-۲-۱۱- خلاقيت۴۴

۲-۲-۱۲- آموزش۴۵

۲-۲-۱۳- ماندگارى نيروى انسانى۴۵

۲-۳- پیشینه پژوهش۴۶

۲-۲-۱- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور۴۶

۲-۲-۲- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور۵۱

۲-۳- مروری به ادبیات پژوهش۵۳

۲-۴- چهارچوب نظری تحقیق۵۴

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

۳-۱- مقدمه۵۷

۳-۲- روش پژوهش۵۷

۳-۳- جامعه آماری۵۷

۳-۴- حجم نمونه آماری۵۷

۳-۵- روش نمونه گیری۵۷

۳-۶- شیوه جمع آوری داده­ها ۵۸

۳-۷- پایایی و اعتبار شاخص ها۵۸

۳-۸- ابزارگردآوری داده­ها ۵۸

۳-۹- شیوه تجزیه وتحلیل داده­ها۵۹

۳-۱۰- قلمرو تحقیق۶۰

۳-۱۰-۱- قلمرو مکانی۶۰

۳-۱۰-۲- قلمرو زمانی۶۰

۳-۱۰-۳- قلمرو موضوعی۶۰

فصل چهارم: تجزيه تحليل داده­ها

۴-۱- مقدمه۶۲

۴-۲- توصيف داده­ها۶۳

۴-۳- استنباط داده­ها۶۷

فصل پنجم: نتيجه گيري پيشنهادات

۵-۱-  مقدمه۷۸

۵-۲- خلاصه یافته ها۷۸

۵-۳- نتایج حاصل ازفرضیه اول ۷۹

۵-۴- نتایج حاصل ازفرضیه دوم۸۰

۵-۵- نتایج حاصل ازفرضیه سوم۸۰

۵-۶- نتایج حاصل ازفرضیه چهارم۸۱

۵-۷- نتایج حاصل ازفرضیه پنجم۸۲

۵-۸- نتایج حاصل ازفرضیه ششم و هفتم۸۲

۵-۹- نتیجه گیری۸۳

۵-۱۰- پیشنهادات۸۵

۵-۱۱- پیشنهاد به سایرمحققین ۸۶

۵-۱۲- محدودیت­های تحقیق ۸۶

ضمائم و پیوست ها۸۸

منابع فارسی۹۷

منابع انگلیسی ۹۹

چکیده انگلیسی ۱۰۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *