آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / پزشکی / بهداشت / دانلود پایان نامه طراحي الگوي مديريت بلابراي ايران

دانلود پایان نامه طراحي الگوي مديريت بلابراي ايران

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱۰۳ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۶۴ | قیمت : ۱۰۰۰ تومان

اهداف ويژه :

– شناخت ساختار مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا
– – شناخت سازماندهي مديريت بلايا ، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

۳ – شناخت مكانيزم برنامه ريزي مديريت بلايا، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

– شناخت هماهنگي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

۵- شناخت تربيت نيروي انساني مديريت بلايا، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

۶ – شناخت شيوه اجراي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

۷ – شناخت مقولات پايش و ارزيابي مديريت بلايا، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

۸ – شناخت مكانيزم مديريت بلايا، در شرايط فعلي ايران

۹ – تدوين نهايي الگوي مديريت بلايا براي ايران

سؤالات پژوهش

۱ – ساختار مديريت بلايا ، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

۲ – هماهنگي مديريت بلايا، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

۳ – برنامه ريزي فعاليت مديريت بلايا، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

۴– سازماندهي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

۵ – تربيت نيروي انساني در مديريت بلاياي كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است؟

۶ – نحوه اعمال مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا به چه صورت است؟

۷– مقولات پايش و ارزيابي فعاليت هاي مديريت بلايا دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا به چه صورت است ؟

۸ – وضعيت فعلي سيستم مديريت بلايا در ايران چگونه است؟

۹ – براساس مطالعات تطبيقي در اين پژوهش و تحليل شرايط كشور،چه الگويي براي مديريت بلايا درايران مناسب به نظر ميرسد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه طراحي الگوي مديريت بلابراي ايران

بيان مسئله
الف- بُعد جهاني
ب- بُعد ايران
هدف کلي
اهداف ويژه
سؤالات پژوهش
جامعه آماري
واحدآماري
تعيين معيارهاي انتخاب کشورهاي مورد مطالعه
روش نمونه گيري
روش پژوهش
دامنه پژوهش
محدوديتهاي پژوهش
جدول شماره ?-? مقايسه کشورهاي مورد مطالعه از نظر بلاياي طبيعي رايج
جدول شماره ?-? خصوصيات عمده کشورهاي مورد مطالعه
جدول شماره ?-?? مقايسه کشورهاي مورد مطالعه از نظر سطوح سازماني در ساختار مديريت بلايا
جدول شماره ?-?? مقايسه تطبيقي ساختار مديريت بلايا در کشورهاي مورد مطالعه
بقيه جدول شماره ?-?? مقايسه تطبيقي ساختار مديريت بلايا در کشورهاي مورد مطالعه
جدول شماره ?-?? مقايسه تطبيقي برنامه ريزي در مديريت بلايا در کشورهاي مورد مطالعه
جدول شماره ?-?? مقايسه تطبيقي سازماندهي مديريت بلايا در کشورهاي مورد مطالعه
جدول شماره ?-?? مقايسه تطبيقي تربيت نيروي انساني براي مديريت بلايا در کشورهاي مورد مطالعه
جدول شماره ?-?? مقايسه تطبيقي پايش و ارزيابي در مديريت بلاياي کشورهاي مورد مطالعه
جدول شماره ?-??ماتريکس نهايي مقايسه تطبيقي کشورهاي مورد مطالعه در مورد کارکردهاي پژوهشي
نتيجه گيري
رويکردهاي مطمح نظر پژوهشگر در طراحي الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي مديريت بلاياي کشور
نمودار شماره سطح بندي الگوي پيشنهادي
تشريح الگو
اعضاي ستاد فرماندهي مديريت بلايا در کشور
اعضاي شورايعالي هماهنگي
کميته هاي هفتگانه
اعضاء ستاد مديريت بلاياي مستقر درهروزارتخانه يا موسسه وابسته به دولت
اعضاء ستاد مديريت بلاياي مستقر در استانداري
اعضاء ستاد مديريت بلاياي شهرستان مستقر در فرمانداري
اعضاي ستاد مديريت بلاياي بخش و توابع آن مستقر در بخشداري
اعضاء کميته مديريت بلاياي روستا
نقطه نظرات پژوهشگر
پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي

[purchase_link id=”340″ style=”button” color=”blue” text=”پرداخت آنلاین”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *