آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / پزشکی / دانلود پايان‌نامه جهت دريافت درجه دكتري داروسازي بررسي ايزومري در اكسيم

دانلود پايان‌نامه جهت دريافت درجه دكتري داروسازي بررسي ايزومري در اكسيم

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳٫۸۶ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۰ | قیمت : رایگان

خلاصه فارسي:

هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از ۲ـ (۴ـ  ترسيوبوتيل ـ ۱- سيكلوهگزنيل)- ۴ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي اكسيم تهيه شده مي‌باشد.

با توجه به اهميت اكسيم‌ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و … مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم.

ابتدا ۴ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%۴۰) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه بدست آمد.

تمامي موارد توسط طيف‌سنجي IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسي قرار گرفتند. و ايزومري اكسيم حاصله مورد بررسي قرار گرفت.

مقدمه:

با پيدايش شيمي داروئي با تلفيق شيمي آلي سنتيتك، جنبه‌هاي فارماكلوژيك و اهداف باليني به تحولي شگرف در علم داروسازي منتهي شد. تهيه تركيبات رهبر توسط علم شيمي و تطبيق آن با مقاصد درماني بوسيله مطالعات باليني مسير تحقيقات را به سمت توليد دسته‌هاي داروئي جديد سوق داده است. بي‌شك موفقيت علم پزشكي در سال‌هاي اخير تا حد زيادي مرهون اين كشفيات است. البته پيشرفت در اين زمينه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله «باليني» در پذيرش و استفاده از داروهاي جديد و يا بهره‌مند نبودن از روش‌هاي كنترل‌ شده موانعي بر سر راه تحقيقات به حساب مي‌آمدند.

پزشكي امروز جهت بكارگيري روش‌هاي مطلوب به داروهائي با طيف اثر انتخابي‌تر و  عوارض جانبي كمتر نيازمند است و اين امر به جز در سايه تلاش‌هاي متخصصان شيمي داروئي محقق نخواهد شد، روندي كه در تمام طول تاريخ علي‌رغم معضلات محدوديت‌ها و موانع بيشمار به همت دانشمنداني فرزانه به بهترين نحو پيش رفته و در آينده نيز تداوم خواهد يافت.

 كليات:

۱-۱- اكسيم‌ها و كاربرد آنها:

اكسيم‌ها به نحو گستر‌ده‌اي در خالص‌سازي و شناسائي تركيبات كربونيل‌دار استفاده مي‌شوند. [۱].

همچنين گروه عاملي اكسيم، آميد و لاكتام با داشتن خواص داروئي و بيولوژيكي متفاوت، كاربردي وسيع در فرآيندهاي بيوسنتزي، كشاورزي، داروسازي و ساخت رنگ‌ها در صنعت دارند [۲].

تركيبات كربونيل محافظت شده نظير اكسيم‌ها به دليل سهولت تهيه و پايداري خوب براي شيميدانان آلي از ارزش زيادي برخوردارند و روش‌هاي مختلفي براي محافظت زدائي آنها گزارش شده است. [۵-۳ ]. اكسيم‌ها حد واسط‌هاي مهمي در شيمي آلي‌اند كه در تهيه آمين‌ها [۶]، آميدها [۷] يا لاكتام‌ها [۸] و شناسايي آلدئيدها و كتن‌ها [۱] بكار مي‌روند.

همچنين، همانطور كه گفته شد، عامل اكسيم و مشتقات آن در اغلب تركيبات داروئي وجود دارند [۹].

۱-۱-۱- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت گازهاي جنگي:

آسيب ناشي از مواد شيميائي در عمليات نظامي براي اولين بار در جنگ جهاني اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) زماني كه گاز كلرين Chlorin Gase در يك باد ملايم از سيلندرهاي بزرگ به محيط خارج انتشار يافت صورت گرفت. از آن پس مواد شيميائي متعددي در جنگ جهاني اول بكار رفت در آن زمان از مواد تاول زائي به نام گاز خردل Mustardgas استفاده مي‌شد كه بالاترين آسيب جنگي را در آن زمان ايجاد كرد [۱۰].

در اواخر جنگ جهاني دوم گازهاي اعصاب يا Nerve Gases توسط آلماني‌ها كشف گرديدند. به همين دليل گازهاي عصبي سارين، سومان و تابون را عوامل G – مي‌نامند. در سال ۱۹۵۵ دسته بزرگتري از گازهاي عصبي در يك لابراتوار تجارتي توليد حشره‌كش كشف گرديد. اين تركيبات تازه با عنوان عوامل V – شناخته شدند.

فهرست مطالب دانلود پايان‌نامه جهت دريافت درجه دكتري داروسازي بررسي ايزومري در اكسيم

مقدمه

فصل اول: كليات

۱-۱- اكسيم‌ها و كاربرد آنها۲

۱-۱-۱- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت۴

الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها۱۱

ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها۱۴

ج) سميت اكسيم‌ها۱۵

د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro17

هـ) خاصيت احياكنندگي در In-Vivo20

و) اثربخشي درماني اكسيم‌ها۲۵

ز) توصيه‌هاي باليني۳۰

۱-۱-۲- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره۳۲

الف) مكانيزم عمل آفت كش‌هاي ارگانو فسفره۳۲

ب) تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره۳۴

ج) درمان مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره.. ۳۷

۱-۱-۳- اكسيم با كاربرد علف‌كش۳۸

۱-۱-۴- اثر ضد قارچي اكسيم‌ها۳۹

الف) معرفي قارچ‌ها۳۹

ب) شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي۴۱

ج) آزول‌هاي ضد قارچ۴۳

د) فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي۴۴

هـ) مكانيزم اثر آزول‌ها۴۸

و) طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ  (آنالوگ هاي اكسي كونازول) ۵۱

۱-۱-۵- اثر اكسيم در درمان بيماري انگلي لشمانيوز ۵۵

۱-۱-۶- تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم۵۷

الف) تعريف آنتي‌بيوتيك‌ها۵۷

ب) منابع آنتي‌بيوتيك‌ها۶۰

ج) مكانيزم اثر آنتي‌بيوتيك‌ها۶۰

د) آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام۶۳

۱-۱-۷- اثر اكسيم در درمان بيماري آلزايمر۶۷

الف) علت‌شناسي بيماري آلزايمر۶۸

ب) درمان بيماري آلزايمر۶۸

۱-۱-۸- مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج۷۰

الف) فيزيوپاتولوژي صرع۷۲

ب)اتيولوژي صرع۷۴

ج) دارو درماني صرع۷۵

۱-۱-۹- مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پتاسيم۷۸

۱-۱-۱۰- اكسيم با خاصيت مهاركنندگي آنزيم Cytp450 79

فصل دوم: بخش نظري

۲-۱- تلاش براي سنتز ۲-(۴-ترسيوبوتيل-۱- سيكلوهگزنيل)-۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون۸۱

۲-۱-۱- روش سنتز ۲-(۴- ترسيوبوتيل-۱-سيكلوهگزنيل)-۴-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي۸۲

۲-۱-۲- روش سنتز ۲-(۴- ترسيوبوتيل-۱-سيكلوهگزنيل)-۴-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئن۸۲

۲-۱-۳- روش سنتز ۲-(۴- ترسيوبوتيل-۱-سيكلوهگزنيل)-۴-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي۸۳

۲-۱-۴- روش خالص سازي كتون سنتز شده۸۴

الف) انتخاب حلال۸۵

ب) انحلال۸۶

ج) صاف كردن محلول داغ۸۷

د) تبلور۸۷

هـ) صاف كردن۸۸

و) خشك كردن بلور‌ها۸۹

۲-۲- تلاش براي سنتز اكسيم از ۲-(۴- ترسيوبوتيل-۱- سيكلوهگزنيل)-۴-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون۹۰

۳-۱- روش سنتز ۲-(۴- ترسيوبوتيل-۱-سيكلوهگزنيل)-۴-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از ۴- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي۹۱

۳-۲- عمل جداسازي كتون مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد۹۲

۳-۳- طيف‌هاي كتون سنتز شده۹۵

۳-۴- بررسي و نتيجه گيري۱۰۶

۳-۵- تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله ۳-۱-۱۰۷

۳-۶- عمل جداسازي اكسيم مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد۱۰۸

۳-۷- طيف‌هاي اكسيم سنتز شده۱۱۰

۳-۸- بررسي و نيتجه‌گيري۱۱۵

خلاصه انگليسي۱۱۶

منابع۱۱۷

 

دانلود رایگان پايان‌نامه جهت دريافت درجه دكتري داروسازي بررسي ايزومري در اكسيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *