آخرین خبرها
خانه / Tag Archives: خودکارآمدی

Tag Archives: خودکارآمدی

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين تاب‌آوري سازماني و خودکارآمدي مديران مدارس متوسطه

چکيده:هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه بين تاب‌آوري سازماني و خودکارآمدي مديران مدارس متوسطه شهرستان سبزوار در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ بود. براي دستيابي به اين هدف، از يک جامعه به تعداد ۱۱۵ نفر، نمونه‌اي شامل ۸۹ نفر از مديران مدارس متوسطه به شيوه نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شدند .به منظور گردآوري اطلاعات مورد نياز، از مقياس تاب‌آوري کانر و ديويدسون(۲۰۰۳) و خودکارآمدي شوارتزر و جروسالم(۱۹۹۵) استفاده گرديد. براي تحليل …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان با انگیزش تحصیلی

چکیده:هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ويژگي­هاي شخصيتي و خودکارآمدي اجتماعي با انگيزش تحصيلي در دانش ­آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه دانش ­آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان بجنورد در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ بودند. از بين جامعه آماري مذکور ۳۰۰ نفر به روش نمونه ­گيري خوشه­اي چندمرحله­اي انتخاب شدند و به پرسشنامه­ هاي ويژگي­هاي شخصيتي، انگيزش تحصيلي و خودکارآمدي …

ادامه مطلب..