آخرین خبرها
خانه / Tag Archives: شیوه های تصمیم گیری

Tag Archives: شیوه های تصمیم گیری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی

چکیده:این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه­های تصمیم­گیری مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه شهرستان بجنورد، به روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی اجرا گردید از مجموع ۳۸۳ دبیر مدارس متوسطه دخترانه شهرستان بجنورد، بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۹۱ نفر به شيوه­ي تصادفي و از نوع طبقه­ای نسبی انتخاب شده و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­ي استاندارد شیوه­های تصمیم­گیری موسوی نجف آبادی (۱۳۸۳) و پرسشنامه …

ادامه مطلب..